Det ska vara lättare, inte svårare

Resultatet av det fransk-tyska toppmötet mellan Sarkozy och Merkel blev mer form och struktur än konkreta åtgärder. Bägge länderna har stora underskott. Tyskland har det mindre men gör desto mer för att komma i balans. Frankrike väljer istället att lägga tyngdpunkten på nya styrelseformer för EU och nya skatter på kapitalrörelser, som om världens problem vore att kapital rör sig över gränserna.

(mer…)