Hökmark: Vi behöver kraftigt höja ambitionerna i EU:s digitala agenda

– Den digitala ekonomin är EU:s viktigaste tillväxtmotor. För att utnyttja dess fulla potential krävs ambitiösare mål och konkreta reformer. Det säger Gunnar Hökmark, vice ordförande för Europaparlamentets största partigrupp EPP-gruppen och parlamentets rapportör för radiospektrum och för EU:s bredbandsriktlinjer när Europaparlamentets Industriutskott idag diskuterade nästa steg i EU:s digitala Läs mer…

Pressmeddelande: Vi behöver kraftigt höja ambitionerna i EU:s digitala agenda

– Den digitala ekonomin är EU:s viktigaste tillväxtmotor. För att utnyttja dess fulla potential krävs ambitiösare mål och konkreta reformer. Det säger Gunnar Hökmark, vice ordförande för Europaparlamentets största partigrupp EPP-gruppen och parlamentets rapportör för radiospektrum och för EU:s bredbandsriktlinjer när Europaparlamentets Industriutskott idag diskuterade nästa steg i EU:s digitala Läs mer…

Hökmark: Vi måste sätta målet att Europa ska bli nummer 1 i världen när det gäller ultrasnabba bradband och mobil datatrafik

Vi måste sätta målet att Europa ska bli nummer 1 i världen när det gäller ultrasnabba bredband och mobil datatrafik. Det är den mest konkreta vägen för att attrahera investeringar, reformera den europeiska ekonomin och skapa en ny konkurrenskraft. Därför bör EU-kommissionen nu lägga förslag om mer radiospektrum till mobil Läs mer…

Tillbaka i Stockholm

Tillbaks i Stockholm efter ett endagsbesök i Budapest för diskussioner om radiospektrumprogrammet och Europas utveckling av mobilt internet. Min utgångspunkt är att vi behöver frigöra mer gemensamma frekvenser och ge större utrymme för mobila internetlösningar, inte minst om vi ska klara av kapacitetskrav som redan i dag växer fram genom snabbt ökande trafik, i Storbritannien har till exempel den mobila datatrafiken ökat med 2300% bara de två senaste åren.

(mer…)

Ansvarstagande i budgetfrågan

Nyss deltagit i en budgetdebatt i EPP gruppen där jag underströk vikten av att EU nu får en budget och inte ovanpå allt annat skapar en ny budgetkris genom att underkänna en budget som innebär en ökning som motsvarar nya uppdrag. Samtidigt är det min uppfattning att vi nu behöver ett budgetarbete som rensar undan onödiga och mindre viktiga utgifter istället för att ständigt hoppas på ökade intäkter. De underskottsproblem som Europa i dag lider av bygger på just den falska förhoppningen att valet mellan olika utgifter kan lösas med ökade intäkter. Så är det inte. Det är nu EPP gruppen som står för ansvarstagande i budgetfrågan.

(mer…)