Krönika i NT: Budget utan ledarskap

Publicerad i Norrköpings Tidningar den 2 juli 2011. EU-kommissionens förslag till ny långtidsbudget, för tiden 2014 till 2020, riskerar att förvärra en klyfta som redan i dag präglar EU. Det är klyftan mellan de konkurrenskraftiga, och nettobetalande ekonomierna i norr och de allra mest skuldtyngda krisekonomierna i syd som är Läs mer…

En budgetpolitik utan ansvar

Ska alldeles strax upp i debatten om långtidsbudgeten. Den domineras just nu av tron att det bara är utgifter på europeisk nivå som är viktiga och att alla utgifter i EU är lika viktiga. Så är det inte. Europas offentliga ekonomier består både av medlemsstaternas uppgifter och utgifter liksom av Läs mer…