Tag Archives: Nato

Utred tillsammans följderna av ett Natomedlemskap- Artikel Hufvudstadsbladet

Diskussionen om säkerhets- och försvarspolitiken har varit livlig på bägge sidor om Bottniska viken de senaste åren.   Orsaken är klar: Ryssland har blivit mer aktivt både till havs och på land, och detta har tvingat såväl finländare som svenskar … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , , | Leave a comment

Putins megafoner styr nu EU-stat- Artikel SvD

Den ryska regimen ogillar och motverkar de länder som utnyttjar sin frihet och suveränitet till att forma sin framtid som de vill. Den vill aktivt och med politikens alla medel, inklusive militärt våld, kontrollera sina grannländers utveckling och utveckla sin … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , , , , , , , | 4 Comments

Försvaret måste återvinnas- artikel Västeriks- Tidningen

Ryssland har idag förmåga att hota sina grannar. Man har möjlighet att utöva militär förmåga gentemot andra.Den försvarsförmåga vi har försummat måste nu återvinnas. Och den måste stärkas för att möta det hot ett allt aggressivare och allt mer rustat … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sverige måste möta dagens hot- artikel Ystads allehanda

Den svenska försvars- och säkerhetspolitikens långsiktiga utveckling måste sikta på att möta de hot som Ryssland utvecklar om tio år, inte dagens. Samtidigt måste vi i dag göra det som krävs för att möta dagens hot. Det innebär höjda anslag … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Därför bör Sverige gå med i Nato- artikel Norrbottens Kuriren

Det systemfel som svensk säkerhetspolitik lidit av måste undanröjas. Vi behöver öka försvarsanslagen. För att göra vårt eget försvar starkare och våra grannländer säkrare bör vi också gå med i Nato.   Nu sägs att Sverige långsiktigt måste öka sina … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Nato-medlemskap säkrare både för oss och omvärlden- Artikel Gotlands allehanda

Den svenska försvars- och säkerhetspolitikens långsiktiga utveckling måste sikta på att möta de hot som Ryssland utvecklar om tio år, inte dagens.Samtidigt måste vi i dag göra det som krävs för att möta dagens hot. Det innebär höjda anslag till … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Försvaret av Sverige måste kunna diskuteras fritt- Artikel GP

Utanför en allians är ett land i dag betydligt mer ensamt än vad det var under kalla kriget.   Margot Wallströms reaktioner inför kraven på en diskussion om förutsättningarna för ett svenskt Nato-medlemskap är mot denna bakgrund anmärkningsvärda. Av flera … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Hotet från Ryssland kommer att växa- Artikel SvD

Sverige och Europa har haft ett säkerhetspolitiskt systemfel i synen på Rysslands utveckling. Det har baserats på en överdriven tro på positiva budskap, förhoppningar, inte minst om en rysk rationalitet samt på en en negligering av den hotfulla retoriken, den … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments