Tag Archives: Miljö

Trelleborg kan bli en viktig knutpunkt- Artikel Trelleborgs Allehanda

Just nu sker i Europa en snabb utveckling av både ekonomi och handel. Den snabbt växande handel som den inre marknaden i EU innebär ska för Skånes del ses mot det faktum att nu är det länderna i Central- och … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Ett säkrare och bättre Europa – artikel i Nordvästra Skånes Tidningar

Kroatiens medlemskap är ett uttryck för EU:s mirakulösa utveckling, skriver Gunnar Hökmark. De som avfärdar fredstanken i utvecklingen av Europeiska unionen avfärdar en verklighet som präglade hela vår kontinent inte bara för 60 år sedan, inte bara bakom Järnridån för 30 … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Där Europa rör sig står de rödgröna som bäst stilla

Under de kommande åren avgörs det hur Sverige kommer gå ut ur krisen. Ut ur krisen kommer varje land och varje ekonomi, det är krisens natur. Den är akut och förändrar inom en begränsad tid förutsättningar och möjligheter. Den intressanta … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment