Tag Archives: Libyen

Libyernas verklighet

Nyheterna om Gadaffi-regimens grymheter väcker bestörtning i media. Men mest av allt borde bestörtningen väcka bestörtning. Hur trodde man att det var i diktaturens Libyen? De berättelser som vi nu får oss till del både om familjen Gadaffis grymheter och … Continue reading

Posted in Blogg, Startsida | Tagged , , , | 2 Comments

När tystnaden hade varit bättre, om Guillou

Plötsligt efter en lång tids tystnad dyker Jan Guillou upp i Aftonbladet och kommenterar upproret i arabvärlden, ett uppror som riktar sig mot de förtryckare som Guillou och andra under årtionden har tigit inför , för att istället rikta attackerna … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , | 11 Comments

Att ta ansvar

En dag kring arbete och diskussioner om stabilitetspakten, översynen av forskningspolitiken och lagstiftningen kring en europeisk spektrumpolitik. Utöver det en diskussion med riksdagens utbildningsutskott kring bland annat den framtida forskningspolitiken. Det skiljer sig till sin karaktär från en värld som … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , | 1 Comment

Ett snabbt slut på Gadaffi kräver ett brett deltagande

Gadaffis dagar vid makten är nu räknade. Frågan är bara vad som kommer att hända under den tid det kommer att ta. Hans hot om terrorism gör det än viktigare att nu få bort honom. Det är ett hot som … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , | 6 Comments

Att tvinga mörkrets krafter på defensiven

Mängden av experter som har tyckt och intervjuats kring flygförbudszonen är många. De allra flesta har påpekat det som är det traditionella inför militära insatser av detta slag, nämligen att en kontroll av luftrummet förutsätter att man slår ut allt … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged | 1 Comment

En flygförbudszon

Till slut blev det ett beslut om både flygförbudszon och om att skydda civilbefolkningen i Libyen. Det kommer förmodligen leda till mindre och begränsade insatser för att mycket tidigt klargöra att Gadaffi inte kontrollerar luftrummet. Om några dagar kommer den … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , | 3 Comments

Det behövs ett politiskt ledarskap som kan och vågar agera

På väg till Göteborg för att delta i Swedbanks tillväxtdagar. Den fråga som jag ska vara med och diskutera är om vi är förberedda inför nästa kris. Svaret på den frågan är nog att en kris definitionsmässigt är det som … Continue reading

Posted in Blogg, Startsida | Tagged , , , , , | Leave a comment

Japan och Europa

Kanske är det så att rapporteringen från Japan fortfarande begränsas av det otänkbara och att katastrofen, när väl antalet döda är räknade, visar sig rymma otänkbarheter i ett modernt och utvecklat samhälle. När städer och järnvägståg har försvunnit tyder det … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , | Leave a comment