Hökmark: Bra med budgeten klar

  -Den långtidsbudget som nu överenskommits mellan parlamentet och rådet ligger på den nivå som vi verkat för och har en inriktning som vi välkomnar. Satsningarna på forskning och utveckling borde ha varit större och minskningen av jordbruksanslaget borde ha varit mer omfattande. Likväl innebär detta ett viktigt steg framåt Läs mer…

Pressmeddelande: Räkna med normal omröstning om EU:s budget

– Det är bra att socialistgruppens ordförande i Europaparlamentet nu tar avstånd från en sluten omröstning om EU:s långtidsbudget, trots att hans företrädare och nuvarande talman agerat för det, säger Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen och moderaternas delegationsledare i parlamentet. – Jag förutsätter därmed att mitt Läs mer…

S spelar dubbelt om EU:s budget – artikel i Aftonbladet

Att döma av förslaget till långtidsbudget för EU 2014–2020 satsar Europa på att bli en jordbruksekonomi i stället för en världsledande kunskapsekonomi. I en värld med växande livsmedelsefterfrågan, och växande möjligheter för jordbruket, prioriteras bidrag till jordbrukare och en ökning av utgifterna i stället för tillväxt och konkurrenskraft. Även svenska socialdemokrater Läs mer…

Krönika i NT: Budget utan ledarskap

Publicerad i Norrköpings Tidningar den 2 juli 2011. EU-kommissionens förslag till ny långtidsbudget, för tiden 2014 till 2020, riskerar att förvärra en klyfta som redan i dag präglar EU. Det är klyftan mellan de konkurrenskraftiga, och nettobetalande ekonomierna i norr och de allra mest skuldtyngda krisekonomierna i syd som är Läs mer…

Pressmeddelande: Kommissionens förslag till långtidsbudget legitimerar en budgetökning som ingen medlemsstat kan kosta på sig

Kommissionens förslag till långtidsbudget saknar prioriteringar för Europas viktigaste uppgifter. Det brister i ansvarstagande och riskerar därför att skapa ökade konflikter inom EU. Det gäller dels mellan nettobetalande medlemsstater och nettobidragstagare samtidigt som det legitimerar en budgetökning som ingen medlemsstat kan kosta på sig. Det är anmärkningsvärt att de svenska Läs mer…