Ett viktigt steg för Balkan- Artikel UNT

I dag blir Kroatien Europeiska Unionens tjugoåttonde medlem. När Kroatien träder in i EU träder samtidigt EU fram på västra Balkan som ett tydligt och fredligt alternativ för framtiden. Mitt i Europas ekonomiska utmaningar blir vi därför nu starkare när det gäller den mest fundamentala uppgiften: att lägga grunden för Läs mer…