Presskonferens om bankkrisramverket

Idag höll Gunnar Hökmark en presskonferens i Europaparlamentet med anledning av att förhandlingarna om det nya bankkrisramverket, som han är rapportör för, närmar sig en överenskommelse.  Lagförslaget går i korthet ut på att etablera ett ramverk av åtgärder som kan vidtas innan och när en bank hamnar i allvarliga problem Läs mer…

Seminarium om krishanteringsdirektivet

På fredagen arrangerade Gunnar Hökmark ett seminarium på Europahuset i Stockholm där frågan om hur man ska hantera banker i kris diskuterades. Det så kallade krishanteringsdirektivet, som Gunnar Hökmark är rapportör för, presenterades av EU-kommissionen före sommaren och lagstiftningsprocessen i Europaparlamentet inleddes formellt tidigare i veckan. Krishanteringsdirektivet syftar till att Läs mer…