Gör inte om samma misstag- Krönika i NT

Spanien kom djupare in i krisen när de gjorde så. Storbritannien klev med stormsteg in i krisen när den politiken genomfördes. Portugal drabbades hårt av den politiken. Grekland praktiserade under olika regeringar den politiken i decennier. Italien har låtit politiken med stora underskott bestå. Och Frankrike har efter Hollandes seger Läs mer…

Pressmeddelande: EU:s krismekanism

– Den stabilitetsmekanism som nu sätts upp av euroländerna för att stötta regeringar och medlemsstater som har de största ekonomiska problemen måste utformas så att den både hjälper de som har problem men också förebygger att andra hamnar i problem, sa Gunnar Hökmark (m), vice ordförande i EPP-gruppen när Europaparlamentet Läs mer…