Den europeiska ekonomins konkurrenskraft

En tidig morgon som började med en diskussion kring arbetet med Global Governance, det vill säga det internationella regelsystemet för den globala ekonomin och handel, där min utgångspunkt kommer vara att peka på de obalanser som EU själva skapar genom reglerad och skyddad jordbrukssektor och därmed en blockerad global tjänsteekonomi. Läs mer…

Det är europeisk konkurrenskraft som är problemet, inte utländska investeringar

Kommissionens industrikommissionär Tajani har i en tysk tidningsintervju föreslagit en europeisk myndighet för att kunna blockera kinesiska företagsinvesteringar i Europa. Tanken på att stänga ute investeringar från Kina bortser från två saker. Den ena är att det finns ett värde i dem, som för Volvo. Det andra är att stänger man ute Kina kommer man också stänga Europa utanför den mest snabbväxande ekonomin i världen. Det kommer inte leda till att Kina växer mindre men att europeiska företag i Kina missgynnas.

(mer…)

En dag, om bristande konkurrenskraft och Wikileaks

En dag som började med en genomgång av läget när det gäller spektrumlagstiftningen, för att sedan följas av en votering i ekonomiska utskottet om en rapport över konkurrensläget i EU, samt därefter en debatt om förslaget om en finansiell transaktionsskatt, som socialister och många andra tror är en tulipanaros som löser alla problem. Jag påpekade att Sverige var tidigt ute och prövade en sådan, i form av valpskatten på 1980-talet som inte gjorde någon glad förutom aktörerna i London City dit en stor del av handeln flyttade Stockholm. I dag skulle en europeisk motsvarighet leda till att Shanghai stärkte sin ställning som internationell finansplats.

(mer…)