Ambitiöst klimatmål som räddar jobb och miljö

Gunnar Hökmark presenterade i veckan sina ändringsförslag till Europaparlamentets rapport om EU:s 2030-ramverk för energi- och klimatpolitiken där han betonar: Vi behöver ett överordnat klimatmål som minskar koldioxidutsläppen på det mest kostnadseffektiva sättet och som uppmuntrar nya teknologier, konkurrenskraft och energieffektivitet. EU står för drygt 10% av världens totala utsläpp Läs mer…