Kinas kamp mot demokratin

Den kinesiske dissidenten Liu Xiabo anklagas av de kinesiska myndigheterna för ett kriminellt beteende. Skälet är att han har ställt sig bakom krav som innebär samma typ av flerpartisystem som i demokratiska länder världen över. Mer omstörtande är inte hans krav än att de syftar på det som är demokratins Läs mer…

I världens andra ekonomi

I somras blev Kina världens näst största ekonomi. Det var ingen plötslig nyhet och hade dessutom med all sannolikhet varit fallet sedan en tid tillbaka, oavsett mätmetoder. När jag i dag kom till Shanghai tillsammans med övriga i EPP-gruppens ledning blir jag både förvånad och inte förvånad. Inte förvånad eftersom jag vet att Kina under 30 års tid har haft en osannolikt hög ekonomisk tillväxt. Förvånad eftersom kunskapen om Kinas ekonomiska utveckling ändå inte räcker till för att förstå vad det i verkligheten innebär i människors liv och tydliga uttryck som stadens utveckling. En av världens största städer med kvarter efter kvarter av moderna höghus, skyskrapor och palatsliknande kontor.

(mer…)

Valutaoron kan ge en ny kris

I Europaparlamentet debatterar vi i den kommande veckan erfarenheterna från den ekonomiska krisen samt det kommande G20 mötet. Det sker mot bakgrund av diskussioner som valutakrig som egentligen är ett uttryck för att de obalanser som en gång utlöste den finansiella krisen nu är på väg att åter ge en kris, nu på grund av de obalanser som också finns i så många länders offentliga ekonomier. Valutaproblemen beror nämligen i grund på samma orsaker som utlöste krisen får två år sedan. De obalanserna och den bristande konkurrenskraften hos dem med handelsunderskott har fått stå tillbaka för tron på att det var svagheter i det finansiella systemet som var huvudskälet till krisen.

(mer…)