Om mobilt internet och stabilitet

Det är snö i Stockholm, sa flygvärdinnan som en förklaring till att planet från Bryssel blev försenat. När detta skrivs är jag i luften på väg mot snön, förhoppningsvis röjd på Bromma flygplats. I dag lämnade jag in för översättning mitt lagförslag till Unionens första spektrumpolitiska program. Det utgår från Läs mer…

Att prioritera för ett bättre EU

På konferens med EPP gruppen där några inlägg om internet bygger på föreställningen om att problemen större än möjligheterna. Det är och kommer att förbli en viktig uppgift att värna Internets frihet, med de möjligheter det innebär för individer överallt, oavsett om det gäller informationsinhämtning eller tillgången på information som sådan.Men kanske viktigare än så är Internet det kanske i särklass viktigaste medlet mot slutna diktaturregimer. Det är ingen tillfällighet att det är i länder som Kina som man betraktar medborgarnas tillgång till internet som den stora faran. Internet har en demokratiseringskraft just genom att det inte finns någon överordnad kraft som samordnar och beslutar om vad som är tillåtet eller inte. Det urholkar inte det ansvar som vi som individer har vad gäller lag och rätt, oavsett Internet eller ej.

(mer…)