Pressmeddelande: Att försvara friheten för internet

– Att försvara friheten för Internet är att försvara informationsfrihet och yttrandefrihet bortom slutna regimers gränser. Det sa Gunnar Hökmark, vice ordförande i EPP, Europaparlamentets största partigrupp i debatten inför Världstelekonferensen 2012 i Dubai. – Internet ska stå fritt från regeringar och internationella organ och vara medborgarnas tillgång och möjlighet. Läs mer…