Pressmeddelande: Nya institutioner inom EU löser inte dagens strukturella problem

– Nya institutioner inom EU löser inte dagens strukturella problem. Det sa Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, när parlamentet debatterade eurons framtid. – Vi underskattar både Unionens styrkor och möjligheter inom nuvarande lagstiftning och institutioner . EU är världens största ekonomi men vi har inte lyckats Läs mer…