Hökmark: Europa ska bli världsledande i forskning

Gunnar Hökmark understryker i parlamentets översikt av EU:s forskningsprogram att framtida satsningar prioriterar det som långsiktigt säkrar Europas konkurrenskraft och status som kunskapsregion, det vill säga excellent forskning. Excellent forskning är den del av nuvarande forskningsprogram som finansierar den mest kvalitativa grundforskningen, men också forskning som kan bringa fram nya Läs mer…

Hökmark: Enklare regler och vetenskaplig excellens i EU:s forskningsprogram

– Enklare regler och fortsatt krav på vetenskaplig excellens inom EU:s nästa forskningsprogram är goda nyheter för såväl svensk som europeisk forskning.  Det säger Gunnar Hökmark, ledamot av industriutskottet och vice ordf. i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, sedan dess industriutskott godkänt den överenskommelse om EU:s nya forskningsprogram Horizon2020, som träffats Läs mer…

Förhandlingar om bankkrisdirektivet, diskussioner om Horizon 2020 och Kroatiens EU-anslutning

Denna vecka befinner sig Gunnar Hökmark i Bryssel och kommer förutom sedvanliga utskottssammanträden i Ekonomiska och Industriutskottet bland annat leda förhandlingar  under måndagen och därefter bilaterala möten med de politiska grupperna i Europaparlamentet för att diskutera bankkrisdirektivet, med sikte på en beslut i Ekonomiska utskottet under april månad.   På Läs mer…