Tag Archives: Horizon 2020

Hökmark: Europa ska bli världsledande i forskning

Gunnar Hökmark understryker i parlamentets översikt av EU:s forskningsprogram att framtida satsningar prioriterar det som långsiktigt säkrar Europas konkurrenskraft och status som kunskapsregion, det vill säga excellent forskning. Excellent forskning är den del av nuvarande forskningsprogram som finansierar den mest … Continue reading

Posted in Artikel | Tagged , , , , | Leave a comment

Gunnar Hökmark: Grönt ljus för EU:s nya forskningsprogram

– Jag välkomnar att min linje om att forskningsprogrammet ska syfta till excellens och inte urholkas av regionala satsningar har fått ett brett stöd i Parlamentet. Den kraftiga ökningen av EU:s forskningsbudget skapar förutsättningar för att EU med Sverige i … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Tagged , , , | Leave a comment

Hökmark: Enklare regler och vetenskaplig excellens i EU:s forskningsprogram

– Enklare regler och fortsatt krav på vetenskaplig excellens inom EU:s nästa forskningsprogram är goda nyheter för såväl svensk som europeisk forskning.  Det säger Gunnar Hökmark, ledamot av industriutskottet och vice ordf. i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, sedan dess industriutskott … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Tagged , , | 1 Comment

Förhandlingar om bankkrisdirektivet, diskussioner om Horizon 2020 och Kroatiens EU-anslutning

Denna vecka befinner sig Gunnar Hökmark i Bryssel och kommer förutom sedvanliga utskottssammanträden i Ekonomiska och Industriutskottet bland annat leda förhandlingar  under måndagen och därefter bilaterala möten med de politiska grupperna i Europaparlamentet för att diskutera bankkrisdirektivet, med sikte på … Continue reading

Posted in Allmänt, Startsida | Tagged , , , | Leave a comment