Bredband och bankunion

I dag ett stöd för att skärpa målen i det som kallas den Digitala Agendan för EU. Som förutsättning för att ge offentligt stöd till bredbandsinvesteringar ställs nu kravet på bredband som ger antingen 1Gbs i tätbefolkade områden och minst 100 Mbs på landsbygd. Det innebär att vi på en Läs mer…

Till Strasbourg

På väg till en veckas möten i Strasbourg. En vecka som av många skäl kommer att forma mycket av europeisk utveckling de närmaste åren. De spanska nödlånen som beslutades i helgen var nödvändiga inte bara för Spanien utan också för att inte stabiliteten i den europeiska ekonomin inte skulle hänga Läs mer…

Krönika i NT: Budget utan ledarskap

Publicerad i Norrköpings Tidningar den 2 juli 2011. EU-kommissionens förslag till ny långtidsbudget, för tiden 2014 till 2020, riskerar att förvärra en klyfta som redan i dag präglar EU. Det är klyftan mellan de konkurrenskraftiga, och nettobetalande ekonomierna i norr och de allra mest skuldtyngda krisekonomierna i syd som är Läs mer…

Grekland igen

Den grekiska krisen dominerar de flesta diskussioner i parlamentet. Frågan om hur det grekiska parlamentet röstar när det gäller åtstramningspaketet kommer på det ena eller andra sättet påverka mycket av europeisk politik framöver. Förhoppningen om att undkomma krisen genom att strejka verkar dominera alltför många av grekiska fackföreningsledare. På sätt Läs mer…