Pressmeddelande: Gunnar Hökmark tilldelas Presidential Order of Excellence av Georgiens president Mikheil Saakashvili

Gunnar Hökmark har vid en ceremoni i Bryssel förärats ”Presidential Order of Excellence” av den avgående Georgiske presidenten Mikheil Saakashvili. Som ansvarig för grannskapsrelationerna inom Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, har Gunnar Hökmark engagerat sig i Georgiens närmande till Europa och inom ramen för det Europeiska partnerskapets parlamentariska församling arbetat för Läs mer…

Pressmeddelande: Leder delegation för möten i Georgien

Inför  presidentvalet i Georgien den 27e oktober och Östra partnerskaps-toppmötet i Vilnius den 28-29 november leder Gunnar Hökmark nu på tisdag den 24 september en delegation från Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen för en rad möten i Tiblisi, Georgien. EPP-delegationen kommer bl.a. att träffa Georgiens premiärminister Ivanishvili  och hans företrädare Merabishvili Läs mer…

Pressmeddelande: Ett ökat samarbete med EU kräver ökade reformer av östra partnerskapets länder

Det är genom att stärka rättstatens ställning, genom ökad transparens och insatser mot korruption som det östra partnerskapets länder kan bli mer delaktiga i europeiskt samarbete. Ju starkare demokratin står, desto mer ökar förtroendet mellan länder som Ukraina, Moldavien, Armenien, Azerbadjan och Georgien. Ett ökat samarbete med EU kräver ökade Läs mer…