Ett lands framtid

Morgonmöte med finansministrarna från Frankrike och Tyskland och ledamöter ur ekonomiska utskottet. Handlar om både stabilitetspaktens utformning och den så kallade stabilitetsmekanismen, men också om formerna för europeisk lagstiftning där alla inte anser de så lyckat att två länder anser sig ha ledarskap som resten ska ta ställning till. Rådet, Läs mer…

EU är större än två

Det som allra mest kan försvåra för en starkare stabilitetspakt, vilket förblir en avgörande viktig grund för europeisk ekonomi, är att de stora länderna gör allt till en allmän politisk tolkning och debatt om ekonomisk politik. När Frankrike och Tyskland nu för någon vecka sedan lanserade en så kallad konkurrenskraftspakt, Läs mer…

Höst i Strasbourg, med budget, G20 och mammaledighet

Nu de närmaste dagarna i Strasbourg där även där hösten har kommit. Denna gång kommer det bli lite mer komplicerat på grund av franska strejker som kommer förhindra dem som reser från Bryssel till Strasbourg, eller från och genom andra delar av Frankrike. På det viset ser vi hur de franska strejkerna försvårar inte bara för Frankrike utan för Europa i sin helhet. Svårigheterna att reformera där liksom i andra delar av EU slår mot allas vår konkurrenskraft. Det får också till sin konsekvens att de länder som är nettobidragstagare från EU förblir det för att man arbetar mindre och får sina bidrag betalda av de länder där man har reformerat och arbetar mer. Det kommer inte underlätta kommande budgetförhandlingar. Det är redan som det nu är svårt nog att få en enighet om budgeten för nästa år.

(mer…)

Riskkapital, östra Europa och Telia

Återkommen från en vecka i Bryssel som kommit att handla om slutförhandingar om lagstiftning om alternativa investeringsfonder där Frankrike nu är det land som står emot parlamentets och ordförandelandets förslag till lösning, med ett förslag som innebär protektionism när det gäller riskkapital och investeringar.

(mer…)