Tag Archives: försvar

Utred tillsammans följderna av ett Natomedlemskap- Artikel Hufvudstadsbladet

Diskussionen om säkerhets- och försvarspolitiken har varit livlig på bägge sidor om Bottniska viken de senaste åren.   Orsaken är klar: Ryssland har blivit mer aktivt både till havs och på land, och detta har tvingat såväl finländare som svenskar … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , , | Leave a comment

Försvaret måste återvinnas- artikel Västeriks- Tidningen

Ryssland har idag förmåga att hota sina grannar. Man har möjlighet att utöva militär förmåga gentemot andra.Den försvarsförmåga vi har försummat måste nu återvinnas. Och den måste stärkas för att möta det hot ett allt aggressivare och allt mer rustat … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Därför bör Sverige gå med i Nato- artikel Norrbottens Kuriren

Det systemfel som svensk säkerhetspolitik lidit av måste undanröjas. Vi behöver öka försvarsanslagen. För att göra vårt eget försvar starkare och våra grannländer säkrare bör vi också gå med i Nato.   Nu sägs att Sverige långsiktigt måste öka sina … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , , , , | Leave a comment