Hökmark: Enklare regler och vetenskaplig excellens i EU:s forskningsprogram

– Enklare regler och fortsatt krav på vetenskaplig excellens inom EU:s nästa forskningsprogram är goda nyheter för såväl svensk som europeisk forskning.  Det säger Gunnar Hökmark, ledamot av industriutskottet och vice ordf. i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, sedan dess industriutskott godkänt den överenskommelse om EU:s nya forskningsprogram Horizon2020, som träffats Läs mer…

Om opinioner och forskningspolitik

Sommarlugnet breder ut sig. I någon tidning ser jag att partiledare tycker det finns för många opinionsundersökningar. Tja, varför det, vore det bättre om det fanns en enda? Så är det inte, snarare gör mängden av olika undersökningar att vi alla blir immuna mot enskilda undersökningars omedelbara betydelse, och det är bra eftersom det när det gäller opinionsundersökningar inte finns en omedelbar sanning. Ju färre undersökningar, desto större betydelse får den enskilda. Nu ser vi istället att det beror på hur frågor ställs, vilka som frågas och när det frågas och att det helt enkelt böljar fram och tillbaka. Inte så dåligt. Sedan får vi se vad som avgör valet.

(mer…)