Artikel i KvP: Fördubbla forskningen

Den nya världen håller på att bli den gamla. Sedan Columbus upptäckte den nya världen har begreppet den gamla världen stått för ledarskap och utgjort världens centrum. Här och senare i USA, i det som kallades Västvärlden, bedrevs all ledande forskning och utveckling. Här skapades nya företag, lanserades nya produkter Läs mer…

Om opinioner och forskningspolitik

Sommarlugnet breder ut sig. I någon tidning ser jag att partiledare tycker det finns för många opinionsundersökningar. Tja, varför det, vore det bättre om det fanns en enda? Så är det inte, snarare gör mängden av olika undersökningar att vi alla blir immuna mot enskilda undersökningars omedelbara betydelse, och det är bra eftersom det när det gäller opinionsundersökningar inte finns en omedelbar sanning. Ju färre undersökningar, desto större betydelse får den enskilda. Nu ser vi istället att det beror på hur frågor ställs, vilka som frågas och när det frågas och att det helt enkelt böljar fram och tillbaka. Inte så dåligt. Sedan får vi se vad som avgör valet.

(mer…)