PRM: Ökade satsningar på Europeisk spetskompetens (EU:s 8 forskningsprogram)

– Vetenskaplig spetskompetens bör vara det viktigaste kriteriet för EU:s forskningsfinansiering. Det säger Gunnar Hökmark (M) vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, som vid dagens omröstning i Industriutskottet fått stöd för sina ändringsförslag om det förberedande arbetet kring EU:s åttonde forskningsprogram. – Ökade offentliga utgifter inom forskning och vetenskap är Läs mer…

Artikel i KvP: Fördubbla forskningen

Den nya världen håller på att bli den gamla. Sedan Columbus upptäckte den nya världen har begreppet den gamla världen stått för ledarskap och utgjort världens centrum. Här och senare i USA, i det som kallades Västvärlden, bedrevs all ledande forskning och utveckling. Här skapades nya företag, lanserades nya produkter Läs mer…

Socialistiska regeringar med underskott

En förmiddag med debatt kring hur vi skapar stabilitet i europeisk ekonomi och kontroll över budgetunderskott. I mitt anförande i plenum underströk jag att vi måste säkerställa att de som ökar utgifter och budgetunderskott också får betala för det genom högre räntor, det bör också gälla den gemensamma krismekanismen.

(mer…)

Om opinioner och forskningspolitik

Sommarlugnet breder ut sig. I någon tidning ser jag att partiledare tycker det finns för många opinionsundersökningar. Tja, varför det, vore det bättre om det fanns en enda? Så är det inte, snarare gör mängden av olika undersökningar att vi alla blir immuna mot enskilda undersökningars omedelbara betydelse, och det är bra eftersom det när det gäller opinionsundersökningar inte finns en omedelbar sanning. Ju färre undersökningar, desto större betydelse får den enskilda. Nu ser vi istället att det beror på hur frågor ställs, vilka som frågas och när det frågas och att det helt enkelt böljar fram och tillbaka. Inte så dåligt. Sedan får vi se vad som avgör valet.

(mer…)

Forskning och finansmarknader

Sitter just nu på presentationen av Atomium Cultures presentation av hur det europeiska forskningssamhället kan utvecklas, under ledning av förre franske presidenten Valery Giscard d´Estaing. Mitt inlägg kommer handla om hur vi öppnar upp för konkurrens och samarbete över gränserna med självständiga universitet och forskare som fritt kan röra sig Läs mer…