Tag Archives: Forskning

Om 10 dagar väljer vi vilket Europa vi vill ha- Artikel Kristianstadsbladet

Europa behöver nu en ny giv som tar sikte på reformer för jobb och tillväxt i Europa, Sverige och i Kristianstad. Den 25 maj väljer vi väg och avgör då om vi ska välja tillväxt och förnyelse eller hinder och regleringar. … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , , | 4 Comments

Om 100 dagar väljer vi- Artikel Nya Wermlands Tidning

Den mest akuta ekonomiska krisen är nu över i de länder som var som mest drabbade. Det innebär inte att problemen är över men att man vi nu måste ta sikte på hur vi ska komma ut ur de problem … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Gunnar Hökmark: Grönt ljus för EU:s nya forskningsprogram

– Jag välkomnar att min linje om att forskningsprogrammet ska syfta till excellens och inte urholkas av regionala satsningar har fått ett brett stöd i Parlamentet. Den kraftiga ökningen av EU:s forskningsbudget skapar förutsättningar för att EU med Sverige i … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Pressmeddelanen, Startsida | Tagged , , , | Leave a comment

Med Sverige i EU:s forskningsspets- Artikel i UNT

Enligt siffror från Storbritanniens vetenskapsakademi Royal Society publiceras idag mer än var tionde forskningsartikel i världen av en kines. USA är fortfarande världsledande men har på 10 år tappat från 26 till 21 procent av världens ledande forskning. Brasilien, Indien … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , | Leave a comment

Forskning blir restpost? – Artikel i Uppsala Nya Tidning

EU:s medlemsstater har ställt sig bakom den så kallade 2020-strategin, EU:s tillväxtstrategi som syftar till att skapa en smart och hållbar ekonomi. Budskapet är tydligt: EU behöver minska skulderna och öka tillväxten. Tyvärr agerar Europas ledare just nu tvärtemot dessa … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Tagged , , , | Leave a comment

Pressmeddelande: Världens största ekonomi måste också bli världens största marknad

– EU:s visioner bör handla om hur vi ökar friheten, stärker forskningen och ger ständigt bättre förutsättningar för företagandet att blomstra. Det säger Gunnar Hökmark, som är vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, i en kommentar till Kommissionsordföranden José … Continue reading

Posted in Pressmeddelande, Startsida | Tagged , , , , | 1 Comment

PRM: Ökade satsningar på Europeisk spetskompetens (EU:s 8 forskningsprogram)

– Vetenskaplig spetskompetens bör vara det viktigaste kriteriet för EU:s forskningsfinansiering. Det säger Gunnar Hökmark (M) vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, som vid dagens omröstning i Industriutskottet fått stöd för sina ändringsförslag om det förberedande arbetet kring EU:s åttonde … Continue reading

Posted in Pressmeddelande, Startsida | Tagged , , , , | Leave a comment

Artikel i KvP: Fördubbla forskningen

Den nya världen håller på att bli den gamla. Sedan Columbus upptäckte den nya världen har begreppet den gamla världen stått för ledarskap och utgjort världens centrum. Här och senare i USA, i det som kallades Västvärlden, bedrevs all ledande … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Tagged , , , | 1 Comment