Pressmeddelande: Ett ökat samarbete med EU kräver ökade reformer av östra partnerskapets länder

Det är genom att stärka rättstatens ställning, genom ökad transparens och insatser mot korruption som det östra partnerskapets länder kan bli mer delaktiga i europeiskt samarbete. Ju starkare demokratin står, desto mer ökar förtroendet mellan länder som Ukraina, Moldavien, Armenien, Azerbadjan och Georgien. Ett ökat samarbete med EU kräver ökade Läs mer…

Euronest inför toppmöte

I dag möttes Euronest parlamentariska församling i Strasbourg för dess första ordinarie session. Efter en invigning av EP:s talman Buzek debatterade ledamöterna rekommendationer till Östra Partnerskapets toppmöte i Warsawa den 29-30 september. Gunnar Hökmark är ordförande i församlingens politiska utskott.