Gunnar Hökmark: Vi moderater är emot en process som utesluter möjliga kandidater till ordförandeposten i EU-kommissionen

-Vi moderater är emot en process som utesluter möjliga kandidater till ordförandeposten i EU-kommissionen som kan samla och leva upp till Europas reformbehov. Därför har vi i dag valt att inte binda upp oss för någon kandidat, säger moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark på EPP-kongressen i Dublin.  -Det behövs Läs mer…

Snuset och kommissionens felfokusering

Det är inte så mycket europeiskt integrationsarbete eller krishantering som ligger bakom EU-kommissionens förslag till nytt tobaksdirektiv utan byråkratisk förmyndarmentalitet som är lika illa oavsett om den förekommer på nationell eller gemensam nivå. Att förbudet mot snus i övriga EU kvarstår kan man förstå som ett politiskt argument från dem Läs mer…