Gunnar Hökmark presenterade resolution om frihandel

Gunnar Hökmark presenterade idag en resolution om frihandel när EPP:s partiråd idag träffades i Bryssel. Resolutionen som går att läsa här betonar bland annat att: Fri rörlighet av produkter och tjänster mellan Europa och resten av världen är avgörande för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa. EU:s inre marknad måste öppnas upp för global handel Läs mer…

Stabilitetspakten och Georgien

Under tisdagen blir det två av EU:stora utmaningar som står i förgrunden. På eftermiddagen röstar ekonomiska utskottet om stabilitetspaktens förnyelse. På de flesta punkter har vi lyckats få en skarpare pakt, med större automatik och ett större ansvar på kommissionen och tydligare regler för de offentliga finansernas balans. Bland annat Läs mer…

Ansvarstagande i budgetfrågan

Nyss deltagit i en budgetdebatt i EPP gruppen där jag underströk vikten av att EU nu får en budget och inte ovanpå allt annat skapar en ny budgetkris genom att underkänna en budget som innebär en ökning som motsvarar nya uppdrag. Samtidigt är det min uppfattning att vi nu behöver ett budgetarbete som rensar undan onödiga och mindre viktiga utgifter istället för att ständigt hoppas på ökade intäkter. De underskottsproblem som Europa i dag lider av bygger på just den falska förhoppningen att valet mellan olika utgifter kan lösas med ökade intäkter. Så är det inte. Det är nu EPP gruppen som står för ansvarstagande i budgetfrågan.

(mer…)

I världens andra ekonomi

I somras blev Kina världens näst största ekonomi. Det var ingen plötslig nyhet och hade dessutom med all sannolikhet varit fallet sedan en tid tillbaka, oavsett mätmetoder. När jag i dag kom till Shanghai tillsammans med övriga i EPP-gruppens ledning blir jag både förvånad och inte förvånad. Inte förvånad eftersom jag vet att Kina under 30 års tid har haft en osannolikt hög ekonomisk tillväxt. Förvånad eftersom kunskapen om Kinas ekonomiska utveckling ändå inte räcker till för att förstå vad det i verkligheten innebär i människors liv och tydliga uttryck som stadens utveckling. En av världens största städer med kvarter efter kvarter av moderna höghus, skyskrapor och palatsliknande kontor.

(mer…)

Att prioritera för ett bättre EU

På konferens med EPP gruppen där några inlägg om internet bygger på föreställningen om att problemen större än möjligheterna. Det är och kommer att förbli en viktig uppgift att värna Internets frihet, med de möjligheter det innebär för individer överallt, oavsett om det gäller informationsinhämtning eller tillgången på information som sådan.Men kanske viktigare än så är Internet det kanske i särklass viktigaste medlet mot slutna diktaturregimer. Det är ingen tillfällighet att det är i länder som Kina som man betraktar medborgarnas tillgång till internet som den stora faran. Internet har en demokratiseringskraft just genom att det inte finns någon överordnad kraft som samordnar och beslutar om vad som är tillåtet eller inte. Det urholkar inte det ansvar som vi som individer har vad gäller lag och rätt, oavsett Internet eller ej.

(mer…)