Tag Archives: Budget

EU:s budget för 2014 klar – intervju moderat.se

– För första gången har vi lyckats stoppa ökningen av budgeten, trots att våra svenska socialdemokrater verkat för ökade anslag, och till och med minska den, säger Gunnar Hökmark. Det tvingat fram fler och bättre prioriteringar förutom att vi fått … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Tagged , | Leave a comment

S i Europaparlamentet far med osanningar – artikel i SvD

Det bidde en tumme. Det är nog det bästa som kan sägas om beskedet från socialdemokraterna i Europaparlamentet om hur de kommer att rösta om den budgetöverenskommelse som slöts för tre veckor sedan (Brännpunkt 24/2). Efter att ha företrätt de … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Tagged , , , , | Leave a comment

Befängd debatt om hemlig omröstning

Just nu pågår en befängd debatt om att omröstningen om långtidsbudgeten i Europaparlamentet skulle hållas hemlig, för att därmed underlätta för parlamentariker som annars inte vågar rösta för en högre budget mot sina regeringars vilja. Det är trots att det … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , , , | 2 Comments

S spelar dubbelt om EU:s budget – artikel i Aftonbladet

Att döma av förslaget till långtidsbudget för EU 2014–2020 satsar Europa på att bli en jordbruksekonomi i stället för en världsledande kunskapsekonomi. I en värld med växande livsmedelsefterfrågan, och växande möjligheter för jordbruket, prioriteras bidrag till jordbrukare och en ökning … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Tagged , , , , | Leave a comment

En budgetpolitik utan ansvar

Ska alldeles strax upp i debatten om långtidsbudgeten. Den domineras just nu av tron att det bara är utgifter på europeisk nivå som är viktiga och att alla utgifter i EU är lika viktiga. Så är det inte. Europas offentliga … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , , | Leave a comment

Artikel i KvP: Fördubbla forskningen

Den nya världen håller på att bli den gamla. Sedan Columbus upptäckte den nya världen har begreppet den gamla världen stått för ledarskap och utgjort världens centrum. Här och senare i USA, i det som kallades Västvärlden, bedrevs all ledande … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Tagged , , , | 1 Comment

Slutreplik i Sydsvenskan – Uppstramning av EU:s stabilitetspakt

Nyligen krävde jag på Aktuella frågor (10.2) en uppstramning av EU:s stabilitetspakt. Jag har lagt förslag i Europaparlamentet om att alla länder skall följa samma typ av budgetregler som vi har infört i Sverige, med balans under konjunkturcykeln och utgiftstak … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Tagged , , , | Leave a comment

Den som skapar risker måste också betala mer

Det måste vara så att de medlemsstater som skapar störst risk i det finansiella systemet genom sina underskott och skuldbördor också betalar mer till de gemensamma resurserna för att stödja underskottsländer när det behövs. I går fick jag i det … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , | Leave a comment