Befängd debatt om hemlig omröstning

Just nu pågår en befängd debatt om att omröstningen om långtidsbudgeten i Europaparlamentet skulle hållas hemlig, för att därmed underlätta för parlamentariker som annars inte vågar rösta för en högre budget mot sina regeringars vilja. Det är trots att det kommer från parlamentets talman djupt oseriöst och strider mot den Läs mer…

S spelar dubbelt om EU:s budget – artikel i Aftonbladet

Att döma av förslaget till långtidsbudget för EU 2014–2020 satsar Europa på att bli en jordbruksekonomi i stället för en världsledande kunskapsekonomi. I en värld med växande livsmedelsefterfrågan, och växande möjligheter för jordbruket, prioriteras bidrag till jordbrukare och en ökning av utgifterna i stället för tillväxt och konkurrenskraft. Även svenska socialdemokrater Läs mer…

En budgetpolitik utan ansvar

Ska alldeles strax upp i debatten om långtidsbudgeten. Den domineras just nu av tron att det bara är utgifter på europeisk nivå som är viktiga och att alla utgifter i EU är lika viktiga. Så är det inte. Europas offentliga ekonomier består både av medlemsstaternas uppgifter och utgifter liksom av Läs mer…

Artikel i KvP: Fördubbla forskningen

Den nya världen håller på att bli den gamla. Sedan Columbus upptäckte den nya världen har begreppet den gamla världen stått för ledarskap och utgjort världens centrum. Här och senare i USA, i det som kallades Västvärlden, bedrevs all ledande forskning och utveckling. Här skapades nya företag, lanserades nya produkter Läs mer…

Den som skapar risker måste också betala mer

Det måste vara så att de medlemsstater som skapar störst risk i det finansiella systemet genom sina underskott och skuldbördor också betalar mer till de gemensamma resurserna för att stödja underskottsländer när det behövs. I går fick jag i det ekonomiska utskottet stöd för principen att den gemensamma stödmekanismen ska finansieras med hänsyn till hur stora risker medlemsstater skapar för oss alla. Det innebär att, om parlamentet ställer sig bakom denna resolution, att det finns en tydlig inriktning också inför Europeiska rådets möte i slutet av veckan.

(mer…)