Bredband och bankunion

I dag ett stöd för att skärpa målen i det som kallas den Digitala Agendan för EU. Som förutsättning för att ge offentligt stöd till bredbandsinvesteringar ställs nu kravet på bredband som ger antingen 1Gbs i tätbefolkade områden och minst 100 Mbs på landsbygd. Det innebär att vi på en Läs mer…