Presskonferens om bankkrisramverket

Idag höll Gunnar Hökmark en presskonferens i Europaparlamentet med anledning av att förhandlingarna om det nya bankkrisramverket, som han är rapportör för, närmar sig en överenskommelse.  Lagförslaget går i korthet ut på att etablera ett ramverk av åtgärder som kan vidtas innan och när en bank hamnar i allvarliga problem Läs mer…

Låt banker gå i konkurs – artikel i DI

I dag presenterar jag, som ansvarig rapportör, mitt förslag till Europaparlamentets beslut om en gemensam europeisk bankkrislagstiftning. Med nya kapitaltäckningskrav för banker samt ett system för insättargarantier är dessa hörnstenar i en framtida bankunion, skriver Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker (M). Tre utgångspunkter präglar mitt förslag om en gemensam europeisk bankkrislagstiftning. EU Läs mer…

Pressmeddelande: Både ägare och långivare måste ta huvudansvaret för banker i kris, men förstatligande bör vara en tillfällig lösning

– Tillfällig nationalisering av banker måste vara en sista utväg när ett land hamnar i en allvarlig bankkris. Den möjligheten måste finnas med för att finansiella kriser inte ska fördjupas och för att värna skattebetalarnas pengar i det långa loppet. Det får enbart ske efter att ägarna har tagit sina Läs mer…

Seminarium om krishanteringsdirektivet

På fredagen arrangerade Gunnar Hökmark ett seminarium på Europahuset i Stockholm där frågan om hur man ska hantera banker i kris diskuterades. Det så kallade krishanteringsdirektivet, som Gunnar Hökmark är rapportör för, presenterades av EU-kommissionen före sommaren och lagstiftningsprocessen i Europaparlamentet inleddes formellt tidigare i veckan. Krishanteringsdirektivet syftar till att Läs mer…