Frågetecken i kommissionen- Artikel VT

Nu sker de sista förhören i Europaparlamentet av de nominerade kommissionärerna till den nya kommissionen. Ja eller nej i sin helhet till det förslag som medlemsstaterna har nominerat och som den valde ordföranden för kommissionen Jean-Claude Juncker har föreslagit när det gäller fördelningen av ansvarsområden. Mitt krav på de kandidater Läs mer…

Att ta ansvar

En dag kring arbete och diskussioner om stabilitetspakten, översynen av forskningspolitiken och lagstiftningen kring en europeisk spektrumpolitik. Utöver det en diskussion med riksdagens utbildningsutskott kring bland annat den framtida forskningspolitiken. Det skiljer sig till sin karaktär från en värld som innehåller dramatiska skeenden dag för dag. I Japan är förlustsiffrorna Läs mer…