Tag Archives: Ansvar

Hotet från Ryssland kommer att växa- Artikel SvD

Sverige och Europa har haft ett säkerhetspolitiskt systemfel i synen på Rysslands utveckling. Det har baserats på en överdriven tro på positiva budskap, förhoppningar, inte minst om en rysk rationalitet samt på en en negligering av den hotfulla retoriken, den … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Frågetecken i kommissionen- Artikel VT

Nu sker de sista förhören i Europaparlamentet av de nominerade kommissionärerna till den nya kommissionen. Ja eller nej i sin helhet till det förslag som medlemsstaterna har nominerat och som den valde ordföranden för kommissionen Jean-Claude Juncker har föreslagit när … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , | Leave a comment

Misslyckad finansminister blir fel man på fel plats- Artikel Nerikes Allehanda

Nu prövas i Europaparlamentet den föreslagna EU-kommissionen. På måndag och tisdag sker de sista förhören som sedan leder till ställningstagandet i sin helhet. Ja eller nej till det förslag som medlemsstaterna har nominerat och som den valde ordföranden för kommissionen … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Krisen inte EU:s fel- Artikel Uppsala Nya Tidning

Det är lätt att låta bilden av den ekonomiska krisen sätta bilden av Europeiska Unionen. Men det är fel av flera olika skäl. Den ekonomiska krisen är den kris som präglar de ekonomier inom och utom EU som under lång … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Vad är det för Europa vi vill ha?- Artikel Norran

Det är dags att vi inför Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 klargör ansvaret för politiska beslut inom den Europeiska unionen, på samma sätt som i Sveriges riksdag eller i våra kommuner. Det är vare sig Sveriges eller EU:s fel att det … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida, Tillvaxt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Jag är skeptisk till en politik som vill lösa alla problem genom ökade utgifter- Krönika i BT

För mig är det svårt att förstå det som kallas EU-skepsis. Ett öppet Europa som binder samman länder och folk i fred och samarbete är för mig bara bra. Och vår möjlighet att kunna fatta gemensamma beslut för att hantera … Continue reading

Posted in Allmänt, Krönika, Startsida | Tagged , , , | Leave a comment

Att ta ansvar

En dag kring arbete och diskussioner om stabilitetspakten, översynen av forskningspolitiken och lagstiftningen kring en europeisk spektrumpolitik. Utöver det en diskussion med riksdagens utbildningsutskott kring bland annat den framtida forskningspolitiken. Det skiljer sig till sin karaktär från en värld som … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , | 1 Comment