Hoppa till innehåll

Spektrumpolitik, Vitryssland och stabilitetspaktens reformering

  • av

En dag i Bryssel som börjar med genomgångar inför veckans olika verksamheter. Och det är lite av varje förutom alla regelbundna möten och sammanträden som präglar en vecka som denna.

Bland annat ska rapporten om den framtida spektrumpolitiken ta ett nytt steg på vägen. Min avsikt är att höja kommissionens ambition till att vi ska frigöra frekvenser som kan göra Europa till världsledande när det gäller mobila bredband och därmed lägga grunden för att vi ska vara ledande när det gäller den digitala ekonomins utveckling. Därför vill jag lägga fast ett mål för hur mycket frekvenser som ska frigöras och också få stöd för hur vi tar de konkreta stegen för att förverkliga detta tillsammans med medlemsstaterna. Under morgondagen tänkte jag resonera med den ungerske telekomministern Zsolt Nyitrai om hur vi går vidare med detta. Under veckan blir det tillfälle att diskutera även med ett antal andra länders företrädare i denna fråga, förutom med de olika partigruppernas företrädare i parlamentet.

Under eftermiddagen i dag ska jag i EPP:s arbetsgrupp för ekonomi försöka få ett gemensamt beslut mellan de olika EPP-partierna i Europa om grundprinciperna för de pensionsreformer som krävs, av både statsfinansiella och demografiska skäl. Det svenska pensionssystemet har kommit att bli ett riktmärke för många länder som vill reformera men än viktigare är det att vi kommer bort från bestämda årtal för pensionering, och framförallt från dagens mycket låga pensionsåldrar i en del länder, och att vi får system som är förenliga med medlemsstaternas krav på stabilitet i de offentliga finanserna.

Något senare under eftermiddagen är det dags för den första debatten i parlamentets ekonomiska utskott om reformeringen av stabilitetspakten. På den goda sidan finns där att vi i parlamentets behandling är på väg mot stramare regler när det gäller hur reglerna ska efterlevas, på den sämre sidan finns tendensen att i de nya regelsystemen lägga in alltför mycket vad gäller ekonomins utveckling i stort med risken att man tappar fokus på de underskott och skuldbördor som har den mer centrala betydelsen för de offentliga finanserna.

Min avsikt är att i den fortsatta processen söka stöd för att vi, liksom när det gäller kraven på underskott, ska kunna lägga in också de krav som bör finnas i bättre tider på överskott. De förslagen tänkte jag ta fram under veckan för att kunna få in synpunkter på.

Och så kommer det på tisdag handla lite om industripolitik där nya ansatser till protektionism dyker upp, lite om kärnkraftsfrågan, seminarium kring den europeiska tillverkningsindustrins förutsättningar och upptakten till mitt arbete med Global Governance, det vill säga det internationella finansiella systemets grundläggande regelverk.

På onsdag hoppas jag också att vi ska kunna komma överens mellan de olika partigrupperna om att inkalla den parlamentariska församling som hör det Östliga partnerskapet till, men utan vitryskt deltagande. Blir det så kommer vi därmed ha fått en av de första mycket konkreta reaktionerna mot den vitryska regimens återfall i diktaturens brutalitet.

Och på torsdag och fredag blir det diskussion om stabilitetspaktens reformering men nu på svensk mark samt planering inför 20-årsjubileet av de baltiska staternas frigörelse.

Bloggar: Markus Berglund, Carl Bildt, Caroline Szyber, Birgitta Ohlsson.

Etiketter: