Skillnaden

En av de viktiga skillnaderna i politiken är mellan dem som ser politikens begränsningar och dem som inte kan eller vill se den. Skillnaden uppträder i alla frågor och på alla politiska nivåer.

Dem som vill reglera familjers sätt att leva och dem som vill skapa valfrihet. Dem som vill att vi ska kunna välja vård, skola och omsorg och de som vill styra över den. De som vill att politiken ska respektera medborgarnas val och de som vill göra dem till politikens undersåtar. De som anser att politiken är till för att förverkliga deras egna uppfattningar om hur människor ska leva sitt liv och de som vill att politiken ska bidra till att människor kan förverkliga sina uppfattningar och drömmar.

För några har den politiska makten inga begränsningar var de än utövar sin makt och för oss andra är politikens gränser en del av politiken. Så ser det ut inför valåret 2014 och det gäller både inför Europavalet och inför valen i september.