Hoppa till innehåll

Skapar man en bubbla ökar risken den spricker

Felet med Carl B Hamiltons förslag i dag på DN Debatt om att sänka ränteavdragen är just att de åtgärder han föreslår kan utlösa en bubbla. Ändrar man plötsligt avdragsregler blir boendet dyrare och får man omgående en priseffekt. Det är en typ av åtgärd som lägger sig ovanpå de räntehöjningar som de flesta är inställda på.

En prisbubbla är en bubbla först när den spricker. Det motsäger inte att man ska agera för att den inte växer så att den till slut måste spricka men det anger också att man ska ha en viss varsamhet med den. Man bör inte agera så man skapar den bubbla man vill undvika. Ändrar man spelreglerna för köp av hus och lägenheter genom minskade avdrag ändrar man självfallet också efterfrågan och prisutveckling. Och då riskerar man att skapa just den bubbla som man inte vill ska spricka.

Skälet till att vi har stigande priser på bostadsmarknaden, inte minst i storstäder, är bristen framförallt på tillgängliga lägenheter. Det åtgärdas enklast genom att vi bygger mer och genom att vi avreglerar hyresmarknaden. Det skulle bland annat leda till att väsentligt fler lägenheter kom ut på marknaden, förutom att det skulle leda till en större rörlighet och mindre köer. Som det är i dag är det enda sättet för en ung människa som till exempel flyttar till Stockholm att förhoppningsvis med föräldrars hjälp köpa en lägenhet eller tvingas bo i andra hand. När en marknad fungerar dåligt är det bättre att se till att den fungerar än att utlösa den bubbla som ej behövde brista.

Bloggar: Aronsson, Göran Pettersson, Annie Johansson #1, Maria Hagbom, Diversifierad, Mathias Sundin, Lena Ek, Lindén, Linander samt Annie Johansson #2.