Blogg

Riva hinder för att få den största ekonomin

Kategorier: Blogg
Taggar: , , ,

En dag som bland annat handlat om utvecklingen av det Östra partnerskapet och förutsättningarna för ett parlamentariskt samarbete, arbetet inför långtidsbudgeten där jag nu agerar för att vi ska få en genomlysning av hur vi ska kunna minska eller avveckla de 20% minst viktiga kostnaderna för att den vägen kunna prioritera de 20% viktigaste, från allt vad gäller forskning, europeiska nätverk och utrikespolitik, samt det inre marknadspaketet.

I den diskussion som jag hade tillsammans med några av gruppens företrädare och kommissionären Barnier underströk jag att den inre marknaden bara kan bli en inre marknad om vi river de hinder som i dag präglar den europeiska tjänstemarknaden, att offentlig upphandling inte får förses med nya villkor som gör det möjligt att ge lokala leverantörer kontrakt och att offentliga tjänsteproducenter aldrig får befrias från konkurrens. Det är genom förmågan att riva hinder som vi kommer kunna testa om det verkligen finns en förmåga att göra Europa till den globalt ledande ekonomin. Den möjligheten finns men den försummas genom byråkrati och hinder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *