Riksdagen

Europe needs more ambitious targets on broadband

“If Europe is to be home to the new digital revolution where new services and innovations create prosperity and economic growth, we need to have the fastest broadband speeds in the world”, said EPP Group Vice-Chairman Gunnar Hökmark MEP at … Continue reading

Mänskliga rättigheter i arabvärlden – motion till riksdagen

Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mänskliga rättigheter i arabvärlden. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bistånd och stöd till organisationer som glorifierar … Continue reading

Min avvikande mening i försvarsberedningen

Avvikande mening från riksdagsman Gunnar Hökmark, Moderata Samlingspartiet Viktiga steg för att förändra försvaret som möter moderata utgångspunkter Försvarsberedningen redovisar i sitt underlag till 2004 års försvarsbeslut ett förslag till en ny inriktning av den svenska Försvarsmakten som jag anser … Continue reading