Blogg

Rekord i hyckleri när regeringen utnyttjar Sd för att hålla utländska arbetstagare borta

Kategorier: Blogg

Under några veckors tid har socialdemokraterna attackerat moderaterna för att vilja få igenom Alliansens budgetpolitik som en flirt med Sverigedemokraternas främlingsfientlighet. Men Alliansens budgetpolitik har inget med vare sig invandrings- migrationspolitik eller främlingsfientlighet att göra. Den har istället lett till att Sverige under ett decennium haft en ekonomisk politik som gör att regeringen i dag skryter om framgångarna. Det är en väldig skillnad att låta Sverigedemokraterna stödja en politik som formats av Alliansen och en annan att låta deras främlingsfientlighet vara tungan på vågen när det gäller att förändra svensk invandrings- och arbetsmarknadspolitik.

Nu väljer Socialdemokraterna just detta, att i samarbete med Sverigedemokraterna driva igenom en ny invandrings- och arbetsmarknadspolitik. I strid med Alliansen vill man riva upp den så kallade Lex Laval som gör det möjligt med utstationering av arbetstagare från andra delar av EU att arbeta i Sverige. Socialdemokraterna använder Sverigedemokraternas främlingsfientlighet till en majoritet för att tillmötesgå LOs motvilja mot utländska arbetstagare i Sverige.

Det är svårt att finna en högre form av hyckleri. I kraven på att Alliansen ska lägga en gemensam budget och rösta på den finns ingen eftergift till främlingsfientlighet. Däremot ett uttryck för att en parlamentarisk majoritet inte vill ha socialdemokratiska skattehöjningar som slår ut jobb och företagande. I Socialdemokraternas strävan att med Sverigedemokraternas röster avskaffa Lex Laval ligger däremot en förutsättning för facket att stänga gränser mot utlänningar samtidigt som man motverkar företagande och jobb.

Regeringen tänker sig att utnyttja Sverigedemokraternas främlingsfientlighet för att stänga Sveriges gränser mot utländska arbetstagare. Det är som sagt svårt att finna en högre nivå på hyckleri när regeringen nu hoppas på Sverigedemokraternas röster.

Det är inte nytt. Socialdemokraterna har aldrig sagt nej till stöd från Sverigedemokraterna. Det är bara när det gäller alliansens politik de anser det vara fördärvligt och en flirt med mörka krafter. När det gällt skattefrågor och att lyfta ut enskilda frågor ur budgetpolitiken, i strid med den praxis som formats, välkomnade de stödet från Sd. När det gällde upphandlingslagstiftning och kvotering ville de gärna ha deras röster.

Det visar att deras attacker mot moderaterna inte har något att göra med att hålla rent, vare sig gentemot Vänsterpartiet eller mot Sverigedemokraterna, utan att de ogillar att parlamentets majoritet får tala.

Men med stödet från Sverigedemokraterna för att driva bort utländsk arbetskraft från svenska arbetsplatser tar man ett annat steg och går till gemensam strid tillsammans med Sverigedemokraterna med dem som demonstrerade ”Go home” när ett lettiskt företag med stöd i svensk lag skulle tvingas bort från Waxholm. Den gången lyckades man driva företaget i konkurs. Men EU-domstolen klargjorde att utländska arbetstagare har rätt att ta jobb i Sverige förutsatt att de regler som senare förtydligades i Lex Laval respekterades.

Men vare sig Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna har accepterat detta. Och nu vill man tillsammans driva igenom en lagstiftning som gör det lättare för facket att hålla utländsk arbetskraft borta. Främlingsfientligheten går nu hand i hand när dessa två partier samverkar om att hålla utlänningar borta. Socialdemokraterna är det parti som samverkar med Sverigedemokraterna om att stänga Sveriges gränser, inte någon annan.

Så underminerar man de öppna gränserna i Europa. Först genom att låta gränskontrollen gentemot Sverige – som jag anser ska upprätthållas och är i enlighet med europeiska regler – utföras genom befängda kontroller vid Öresundsbron och nu genom att ge facket rätt att stänga ute utlänningar. Det bryter mot europeisk lagstiftning och det motverkar byggandet i Sverige. Främlingsfientligheten går nu hand i hand med bostadsbristen, för när utländska byggföretag stängs ute blir det mindre byggande- och en regering som ställer sig vid sidan om arbetet för att hålla Europas gränser öppna.

One Response to Rekord i hyckleri när regeringen utnyttjar Sd för att hålla utländska arbetstagare borta

  1. Pingback: När Socialdemokraterna samarbetade med Sverigedemokraterna för att minska invandringen – Den arga sossen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *