Hoppa till innehåll

Regeringen hyllar sin budgetförlust och vill tömma lador

Det är ett år efter den så kallade decemberöverenskommelsen en intressant bild vi får kring hur den svenska ekonomin har utvecklats. Finansministern som började sitt mandat med att avfärda den svenska ekonomin som ”tomma lador” beskriver den nu, efter ett ytterligare år med fortsatt borgerlig budgetpolitik, som att den ”går som på räls” och närmast kan liknas vid en Tesla. Det torde vara unikt i svensk politisk historia att en finansminister har beskrivit oppositionens ekonomiska politik i så euforiska ordalag.

 

Det är inte första gången regeringen har berömt konsekvenserna av den budget som beslutades i strid med regeringens vilja. Stefan Löfven har flera gånger påpekat den sjunkande arbetslöshet och stigande sysselsättning som är en fortsättning från alliansårens stigande sysselsättning. Sverige hade 2014 uppnått Europas högsta sysselsättning efter ett antal år med mycket stor ökning av antalet jobb, näst störst i Europa, bara efter Tyskland som med låglönejobb har en öppnare arbetsmarknad.

 

Denna utveckling av svensk ekonomi ska ställas mot Konjunkturinstitutets bedömning att de av regeringen föreslagna skattehöjningarna i den budget som förlorade hösten 2014 hade lett till färre jobb och en högre arbetslöshet. Det är också de skattehöjningarna som nu ett år senare har beslutats och gradvis träder i kraft. Risken är att Teslan får slut på el, eller att spåren tar slut, för att tala med Magdalena Andersson.

 

Men än mer ska denna utveckling ställas mot det lite längre perspektiv som bland annat regeringens eget Finanspolitiska råd tecknar. Motviljan mot att reformera arbetsmarknad och löneförutsättningar riskerar att ge än högre arbetslöshet, den mycket omfattande invandring som regeringen under våren och sommaren tappade kontrollen över utsätter Sverige för betydande anspänningar både vad gäller flyktingmottagande och kostnader för detta men också vad gäller social utveckling.

 

Regeringens planer på att överge principen om krona för krona kommer nu i en period av hög tillväxt skapa stora problem när ekonomin vänder neråt, till följd av sämre tider, kostnadsutvecklingen och den ekonomiska politik som regeringen nu till sist har fått igenom.

 

Regeringen gör helt enkelt tvärtom mot vad som bör göras. Man bryter md den ekonomiska politik som man hyllar för dess konsekvenser, man ökar utgifter och underskott när finanspolitiken bör vara stramare, man avvisar strukturreformer som krävs för ökad integration och man höjer skatter på jobb i strid med vad bland annat KI säger. Det är tur för Sverige att regeringen förlorade budgetomröstningen 2015 och det är illa att dess politik nu kommer att slå igenom. Just nu är finansministern fullt upptagen med att tömma lador istället för att ladda Teslan.

 

Det faktum att vi har en regering som även i övrigt verkar ha förlorat kontrollen både över utvecklingen och över sig själv och därför hamnar i ständiga paniklösningar riskerar att underminera förtroendet inte bara för sig själv, det har den redan gjort i stor omfattning, utan även för Sverige och för regeringsmakten som sådan.