Blogg

Reepalu verkar ha gett upp

Henry von Platen
Kategorier: Blogg

Det känns som att vänstern har förlorat debatten om företagande i välfärden. 

I en artikel på DN Debatt skriver i dag regeringens utredare Ilmar Reepalu att det finns ett behov av att reglera vinsterna i välfärden utan att hänvisa till något annat argument än att det känns så, baserat på vanlig vänstermotvilja mot privata företag i välfärden. Det kan sägas att Malmö kommun, som Reepalu lett i många år, är den privata välfärden satt på undantag samtidigt som kvaliteten i välfärden är det i allra högsta grad.

Det är slående hur användarna, eleverna, de äldre eller de sjuka lyser med sin frånvaro när Reepalu vill avveckla deras välfärdsval. Det är inte för deras skull som Reepalu vill reglera vinsterna.

Det är heller inte för kvaliteten som han vill göra det. Han menar istället att det är komplicerat att mäta välfärdskvalitet.

Det är för det första ett gott argument för att låta människor välja sina val, utifrån sina preferenser och hur man upplever service och kvalitet.

Det är för det andra fel eftersom det går att mäta kvalitet och det görs. I så gott som varje undersökning visar det sig att den privata välfärden hävdar sig väl vad gäller kvalitet. Det finns bra och mindre bra inom både privat och offentlig välfärd men som kategorier visar det sig att de privata alternativen har en bättre kvalitet och tillgänglighet. Socialstyrelsen har visat detta liksom en lång rad andra aktörer som har mätt.

Om man bortser från medborgarnas val och människors rätt att själva välja, och om man inte anser att kvalitetsfrågan påverkar hur man ser på vinster i välfärden är det lätt att hamna i en opinionsundersökning om vad människor tycker om vinst i välfärden. Och det är Reepalus enda faktiska ingångsvärde, något som ska ställas mot att frågor om medborgarna gillar valfrihet, om de värdesätter kvalitet eller om de föredrar en välfärdsstruktur som i Malmö ger andra svar.

När regeringens utredare inte kan finna några konkreta skäl för att reglera vinster, som berör verksamhetens kvalitet och medborgarnas välfärd, så är det uppenbart att frågan har reducerats till en symbolfråga för en traditionell vänster där gamla kommunalråd anser det blir bäst om kommunalråden bestämmer över medborgarna. Det är i stort sett det som det gamla kommunalrådet Reepalu skriver. Något högre krav bör ställas på det offentliga utredningssystemet.

Han rekommenderas att göra ett studiebesök i sin kommun. Där behövs det mer av privata välfärdsalternativ, om man ska se till kvalitet och medborgarnas valmöjligheter.

 

 

3 Responses to Reepalu verkar ha gett upp

 1. david says:

  Sju av tio svenskar är emot vinster i välfärden. Ska detta bara avfärdas?

 2. Kalle says:

  Du tycker tydligen att det är viktigare att bolag skall göra vinst än att deras kunder skall få en adekvat vård! Vården är tydligen inte det viktiga utan företagens möjligheter till vinst! Något som du aldrig behöver bekymra dig över men se då till att de som behöver hjälpen INTE behöver vara tvungna att anlita dessa företag!! Förmodligen för mycket begärt av den som anser att vinst går före ett värdigt omhändertagande!!

 3. Nils Lindholm says:

  Kalle påstår att vårdtagarna i den privata vården INTE får adekvat vård !!

  Kommunens skattebetalare betalar lika mycket för ‘moster Magdas’ vård var hon än vårdas.

  Moster Magda’ väljer att INTE BYTA till kommunal vård, ‘moster Magdas’ barn anser att hennes privata vårdgivare gör ett bra arbete, Kalle påstår ändå att ‘moster Magda’ INTE får adekvat vård trots att alla utom Kalle är nöjda ??
  Tidigare tvingades ‘moster Magda’ ha den kommunala vård kommunen gav, dålig eller bra, vilket hon ville eller inte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *