Artikel

Rättsstat istället för politiska majoriteter – debattartikel i DN

Kategorier: Artikel, Startsida

I Ungern utnyttjar regeringspartiet Fidesz sin majoritet på ett sätt som drabbar rättsstatens institutioner. Den liberala och socialistiska ­oppositionen försöker få Europa­parlamentets majoritet att brännmärka Ungerns regering. I Rumänien använder den socialdemokratisk-liberala regeringen sin majoritet till att försöka avsätta den folkvalde presidenten och till att undanröja de rättsstatliga institutioner som kan stå i vägen för den egna maktutövningen.

När det gäller Ungern var det många, inklusive DN, som ansåg att rätt skulle skipas genom en majoritet i Europaparlamentet. Det kommer säkerligen sådana krav också när det gäller Rumänien. Men rätt ska inte skipas genom majoriteter och folkvalda parlament. Det är det som vi vänder oss mot i Ungern och Rumänien. Rättsstaten kräver rättsliga institutioner och rättsliga processer i stället för omröstning om vad som är rätt eller fel. Därför har kommissionen inlett rättsliga förfaranden mot både Ungern och nu Rumänien.

Det har jag och andra moderater uttryckligen välkomnat samtidigt som vi kritiserat den ungerska regeringens maktfullkomlighet. Men Europaparlamentet ska inte ersätta domstolar och andra rättsliga institutioner. Lagen ska inte uttolkas av majoriteter av politiska block i konflikt med varandra, varken i Ungern, Rumänien eller i EU.

Det är därför upprörande när DN på sin ledarsida skriver att vi svenska ledamöter av EPP-gruppen anser att EU inte ska lägga sig i ungersk inrikespolitik. Det är just vad vi hävdat. EU skall lägga sig i men med rättsstatens regler och lagen som grund, som den rättsliga process kommissionen har inlett, inte genom olika politiska majoriteters tyckande.

Gunnar Hökmark, ledamot (M) i Europaparlamentet

Publicerad i Dagens Nyheter den 24 juli 2012.

One Response to Rättsstat istället för politiska majoriteter – debattartikel i DN

  1. I’m too busy to do much online reading, but when my sister told me about your article, I read it. This is informative content with creative ideas and thoughtful commentary.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *