Rapporter

EuroNest

Security challenges in the Eastern Partnership countries – Euronest working document

Gunnar Hökmark is the EP rapporteur of the Euronest report Security challenges in the Eastern Partnership countries and enhancing the role of the EU in addressing them.  This text is the working document which was discussed in Tbilisi 12 February 2018. … Continue reading

Gunnar hökmark

Hökmark får stort stöd för sin rapport om den ekonomiska politiken

I veckan antog ekonomiutskottet i Europaparlamentet Gunnar Hökmarks rapport om den ekonomiska politiken i EU. Han fick stort stöd sina förslag om behovet av strukturreformer och ansvarsfull budgetpolitik. I rapporten föreslås: Att budgetreglerna, stabilitets- och tillväxtpakten, måste implementeras och följas … Continue reading

-- 13-04-23 Cdp vote on bank crisis-3

Gunnar Hökmark presenterar rapport med förslag för att stärka europeisk tillväxt

Gunnar Hökmark är ansvarig för Europaparlamentets rapport om utvärderingen av den europeiska ekonomin. Rapporten är en del av European Semester-processen som handlar om att koordinera budgetpolitik och ekonomisk politik i EU. I det här skedet ger Europaparlamentet och Kommissionen rekommendationer … Continue reading

Bu33

Utan budgetstabilitet ingen tillväxt

I samband med Europaparlamentets arbete för att följa upp finanspolitiken i de olika medlemsstaterna lade Gunnar Hökmark idag flera olika förslag i vilka han understryker vikten av fortsatt budgetförstärkning i de medlemsländer som dras med mycket stora underskott och hög … Continue reading

4

Gunnar Hökmark’s draft report on bank crisis management now published

Attached you can find Gunnar Hokmarks draft report on the recovery and resolution directive (“bank crisis management”). His key message is that banks, like all other companies, must also face the risk of bankruptcy if their owners or managers make … Continue reading

untitled

Utformningen av framtida statsstödsregler

Viktigast är att se till att reglerna utformas så att statsstöd inte snedvrider konkurrens och hindrar handel, sa Gunnar Hökmark när han i industriutskottet idag presenterade sitt yttrande om den kommande revideringen av statsstödregler för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. … Continue reading

EP Strasbourg

Reformering av EU:s statsstödsregler

Idag blev Gunnar Hökmark vald till ansvarig för industriutskottets synpunkter om reformeringen av statsstödsreglerna vad gäller allmännyttiga tjänster. Viktigast blir att se till att reglerna utformas så att statsstöd inte snedvrider konkurrens och hindrar handel. Europaparlamentets synpunkter blir sedan grundläggande … Continue reading

roaden

Ny skrift: Europas väg

I samband med moderaternas Sverigemötet i Karlstad förra helgen lanserade Gunnar Hökmark skriften: “Europas väg – några frågor till dig”. Syftet är att presentera delar av arbetet i Europaparlamentet men framförallt att lyssna in dina synpunkter. Här är några av … Continue reading