Radio Islam – en anmälan till Datainspektionen

Publicerat av Gunnar Hökmark den

Stockholm 2002-09-05

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Jag vill med denna skrivelse göra Datainspektionen uppmärksam på en otillåten behandling av personuppgifter som Radio Islam gör sig skyldig till.

Radio Islam har lagt ut ett antal filer i Acrobat-format på Internet. Filerna innehåller enligt Radio Islam hela ”Israels Nätverk i Sverige”. I de olika filerna kartlägger Radio Islam ett stort antal människor bl.a. i Sverige och kopplar dem till det som kallas ”Israels Nätverk I Sverige”.

Enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter såsom uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening. Det finns ingenting som tyder på att Radio Islams hantering av ifrågavarande personuppgifter skulle omfattas av något av undantagen i 15-19 §§ PUL. Jag menar därför att Radio Islams sammanställning av ”Israels Nätverk i Sverige” bryter mot förbudet mot hantering av känsliga personuppgifter och därmed också är otillåten enligt PUL.

Gunnar Hökmark

Kategorier: Artikel

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *