Pressmeddelanden

Gunnar HOKMARK MEP office meeting

Gunnar Hökmark: Vi kommer nu att kunna surfa och resa fritt i EU

Pressmeddelande 2017-04-06 I dag har Europarlamentet beslutat om att begränsa grossistpriserna på roamingmarknaderna. Överenskommelsen är tänkt att bidra till att konsumentpriserna kan avskaffas från och med 15 juni i år. “Vi kommer nu att kunna surfa och resa fritt i … Continue reading

Europaparlamentet röstar för Gunnar Hökmarks rapport om den europeiska tillväxtpolitiken

Pressmeddelande 2017-02-15 Nu har Europaparlamentet klargjort för kommissionen att stabilitet i de offentliga finanserna, och respekt för stabilitetspakten är avgörande för tillväxt. Utan fortsatt budgetkonsolidering riskerar den långsamma återhämtningen att avta, budgetunderskotten öka och den höga arbetslösheten att bita sig … Continue reading

Gunnar Hökmark: stoppa förslaget om en transaktionsskatt

Förslaget om en transaktionsskatt har under veckans diskuterats i Europaparlamentet. Gunnar Hökmark var tydlig i debatten: Beskattning är en nationell kompetens, Europa är redan den del av världen som har högst skattetryck, En transaktionsskatt skapar inga nya pengar, den försvårar istället … Continue reading

gh2

Gunnar Hökmark ansvarig för EU:s nya banklagstiftning

Pressmeddelande 2016-12-15 Gunnar Hökmark ansvarig för EU:s nya banklagstiftning I november presenterade Kommissionen sitt nya förslag för att stärka den europeiska banksektorn och den finansiella stabiliteten. Gunnar Hökmark har i dag blivit vald till ansvarig europaparlamentariker och kommer att leda … Continue reading

Nord Stream 2 trovärdighetsfråga för ny energilagstiftning

Pressmeddelande 2016-11-30 I dag presenterade Kommission ett stort reformpaket för den europeiska energimarknaden. Det innefattar bland annat en uppdatering av förnybartdirektivet, energieffektivitet och gemensamma regler för konkurrens, men också åtgärder för att främja aktiva konsumenter. – Lagstiftningen behöver spegla våra … Continue reading

EU går framåt med utvecklingen av 5G – Sverige riskerar att halka efter

Pressmeddelande 2016-11-10 EU går framåt med utvecklingen av 5G – Sverige riskerar att halka efter Beslutet är ett viktigt steg framåt för den Europeiska utbyggnaden av 5G och det sätter nu press på den svenska regeringen att ompröva förra veckans … Continue reading

Gunnar Hökmark: Juncker borde talat mer om nödvändiga reformer

Pressmeddelande 14 september Juncker borde talat mer om nödvändiga reformer Juncker borde ha talat mer om de reformer som ger konkurrenskraft och investeringar och mindre om hur EU ska förändras till något ständigt nytt i tron att detta löser problem. … Continue reading

Gunnar hökmark

Gunnar Hökmarks förslag för att stärka europeisk konkurrenskraft

Europaparlamentets ekonomiutskott behandlar just nu en rapport som handlar om 2016 års planeringstermin och de politiska prioriteringarna framöver. Rapporten konstaterar att Europa står inför stora utmaningar, inte minst vad gäller att stärka konkurrenskraft, öka investeringar, hantera underskotten i många medlemsländer. … Continue reading