Pressmeddelanden

Nord Stream 2 trovärdighetsfråga för ny energilagstiftning

Pressmeddelande 2016-11-30 I dag presenterade Kommission ett stort reformpaket för den europeiska energimarknaden. Det innefattar bland annat en uppdatering av förnybartdirektivet, energieffektivitet och gemensamma regler för konkurrens, men också åtgärder för att främja aktiva konsumenter. – Lagstiftningen behöver spegla våra … Continue reading

EU går framåt med utvecklingen av 5G – Sverige riskerar att halka efter

Pressmeddelande 2016-11-10 EU går framåt med utvecklingen av 5G – Sverige riskerar att halka efter Beslutet är ett viktigt steg framåt för den Europeiska utbyggnaden av 5G och det sätter nu press på den svenska regeringen att ompröva förra veckans … Continue reading

Gunnar Hökmark: Juncker borde talat mer om nödvändiga reformer

Pressmeddelande 14 september Juncker borde talat mer om nödvändiga reformer Juncker borde ha talat mer om de reformer som ger konkurrenskraft och investeringar och mindre om hur EU ska förändras till något ständigt nytt i tron att detta löser problem. … Continue reading

Gunnar hökmark

Gunnar Hökmarks förslag för att stärka europeisk konkurrenskraft

Europaparlamentets ekonomiutskott behandlar just nu en rapport som handlar om 2016 års planeringstermin och de politiska prioriteringarna framöver. Rapporten konstaterar att Europa står inför stora utmaningar, inte minst vad gäller att stärka konkurrenskraft, öka investeringar, hantera underskotten i många medlemsländer. … Continue reading

lag

Gunnar Hökmark föreslår mindre byråkrati i direktiv om energieffektivisering

Gunnar Hökmark, ledamot av industriutskottet i Europaparlamentet, har lämnat in ändringsförslag till en rapport om implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet. Eftersom direktivet från 2012 innebär onödig byråkrati och detaljreglering föreslår Gunnar Hökmark ökad flexibilitet och smartare och enklare regleringar. Bland annat föreslås … Continue reading

2

Gunnar Hökmark blir ansvarig inom EPP-gruppen för lagstiftning om frigörandet av 700 Mhz- bandet för mobilt bredband

Gunnar Hökmark välkomnade nyligen EU- kommissionens förslag om frigörandet av frekvensbandet 470-790 MHz för mobilt bredband inom hela EU. Gunnar Hökmark har nu blivit utsedd av EPP-gruppen att leda arbetet med 700 MHz-bandet i EU- parlamentet. –     För mig är det viktigt att vi … Continue reading

lag

Gunnar Hökmark: Ändringförslag till rapport om Europas energikonsumenter

I veckan diskuterade utskottet för industrifrågor, forskning och energi initiativrapporten “En ny giv för Europas energikonsumenter”. Gunnar Hökmark är ledamot av industriutskottet och har lämnat in flera ändringsförslag som tar sikte på en fri elmarknad och aktiva konsumenter. Rapporten föregår … Continue reading

ghbild

Gunnar Hökmark: Ändringsförslag för att Sverige ska bli ledande centrum för rymdforskning i Europa

– Sverige bör genom EU satsa på att Esrange ska bli ett av Europas ledande centra för rymdförmåga, säger Gunnar Hökmark som lagt ett antal ändringsförslag till ett betänkande om Europas rymdförmågor avseende säkerhet och försvar, i Europaparlamentet   I … Continue reading