Pressmeddelanden

18-06-13 Commemoration Baltic deportations-28

Minnesceremoni för massdeportationerna 1941

Under dagen höll de baltiska delegationerna en minnesceremoni i parlamentet för att hedra offren till Sovjetunionens första  massdeportationer, vars årsdag infaller imorgon. Gunnar Hökmark höll ett anförande under minnesceremonin och kommenterar följande;   ”I dag är Estland, Lettland och Litauen … Continue reading

russia-1261573-m

Pressmeddelande: inför nya sanktioner mot den ryska regimen

Gunnar Hökmark uppmanar tillsammans med 44 andra Europaparlamentariker Europas ledare och regeringschefer att införa ytterligare sanktioner mot den ryska regimen. Brevet kan läsas i sin helhet här. – Den kriminalitet, penningtvätt och mörka verksamhet som sker i skydd av Putinregimen … Continue reading

HOKMARK, Gunnar (EPP, SE)

Pressmeddelande: Stora utmaningar kräver kloka beslut, Gunnar Hökmarks kommentar till Macrons anförande

– ”Stora utmaningar kräver kloka beslut, inte ständigt nya krav på stora institutioner. Det måste bli slut på tron att Europa löser sina problem genom mer makt till EU-kommissionen och till Bryssel. Visionen om Europa måste handla om hur vi … Continue reading

UK2

EU måste ta ansvar för Europa i sin helhet- kommentar om Brexitdebatten

“Europeiska unionen kan inte bara vara en motpart till Storbritannien i Brexitförhandlingarna. Vi måste också ta ansvar för Europa i sin helhet och vad som är viktigt för vår gemensamma framtid. Förhandlingarna måste syfta till det bästa möjliga för Europa … Continue reading

14-11-26 Hokmark portrait Str-71

Kommentar till Kommissionens Fintech-paket

Idag har Kommissionen presenterat förslag för att underlätta för Fintech-företag att växa. Målet är att skapa konkurrenskraftiga villkor så att framgångsrika företag som vuxit fram i Europa de senaste åren kan fortsätta att växa här och inte behöva söka sig … Continue reading

HOKMARK, Gunnar (EPP, SE)

Nej till EU-skatt: Gunnar Hökmark röstar mot förslag om gemensam bolagsskattebas

Nej till EU-skatt Idag har majoriteten i ekonomiutskottet i Europaparlamentet röstat för ett  förslag om att införa en gemensam bolagsskattebas i EU. Gunnar Hökmark röstade mot förslaget eftersom det underminerar nationell beslutanderätt över skatter. Förslaget innebär krav på att reglerna … Continue reading

Gunnar hökmark

Kommissionen backar från förslag på expansiv budgetpolitik

Idag har Kommissionen presenterat sina ekonomiskpolitiska prioriteringar för nästa år men också sin syn på den europeiska ekonomin i det som kallas den europeiska planeringsterminen. Kommissionen konstaterar att den europeiska ekonomin återhämtas men att mer återstår att göra. Bland annat … Continue reading

Gunnar Hökmark: Löfven har mycket att leva upp till

Pressmeddelande 2017-10-26 I dag talade statsminister Stefan Löfven i Uppsala om hans syn på Europeiska unionens framtid i och med EU-toppmötet i Göteborg den 17 november. “Det är bra att Stefan Löfven i dag var tydlig med att lagstiftning inte … Continue reading