Pressmeddelanden

Gunnar hökmark

Kommissionen backar från förslag på expansiv budgetpolitik

Idag har Kommissionen presenterat sina ekonomiskpolitiska prioriteringar för nästa år men också sin syn på den europeiska ekonomin i det som kallas den europeiska planeringsterminen. Kommissionen konstaterar att den europeiska ekonomin återhämtas men att mer återstår att göra. Bland annat … Continue reading

Gunnar Hökmark: Löfven har mycket att leva upp till

Pressmeddelande 2017-10-26 I dag talade statsminister Stefan Löfven i Uppsala om hans syn på Europeiska unionens framtid i och med EU-toppmötet i Göteborg den 17 november. “Det är bra att Stefan Löfven i dag var tydlig med att lagstiftning inte … Continue reading

Gunnar hökmark

Gunnar Hökmark: I welcome the agreement in Council on the insolvency hierarchy proposal

I welcome the adoption on a general approach on the insolvency hierarchy. It is important in order to ensure clarity for the industry, says Gunnar Hökmark. Gunnar Hökmark is the European Parliament rapporteur for the proposal on insolvency hierarchy. He … Continue reading

-- 13-04-23 Cdp vote on bank crisis-3

Country specific recommendations from the Commission

24-05-2017  The Commission has launched its Country specific recommendations for 2017. GDP growth in the EU as a whole is expected to remain constant at 1.9%. Unemployment is expected to fall but it remains high in many countries.  Gunnar Hökmark … Continue reading

Gunnar HOKMARK MEP office meeting

Gunnar Hökmark: Vi kommer nu att kunna surfa och resa fritt i EU

Pressmeddelande 2017-04-06 I dag har Europarlamentet beslutat om att begränsa grossistpriserna på roamingmarknaderna. Överenskommelsen är tänkt att bidra till att konsumentpriserna kan avskaffas från och med 15 juni i år. “Vi kommer nu att kunna surfa och resa fritt i … Continue reading

Europaparlamentet röstar för Gunnar Hökmarks rapport om den europeiska tillväxtpolitiken

Pressmeddelande 2017-02-15 Nu har Europaparlamentet klargjort för kommissionen att stabilitet i de offentliga finanserna, och respekt för stabilitetspakten är avgörande för tillväxt. Utan fortsatt budgetkonsolidering riskerar den långsamma återhämtningen att avta, budgetunderskotten öka och den höga arbetslösheten att bita sig … Continue reading

Gunnar Hökmark: stoppa förslaget om en transaktionsskatt

Förslaget om en transaktionsskatt har under veckans diskuterats i Europaparlamentet. Gunnar Hökmark var tydlig i debatten: Beskattning är en nationell kompetens, Europa är redan den del av världen som har högst skattetryck, En transaktionsskatt skapar inga nya pengar, den försvårar istället … Continue reading

gh2

Gunnar Hökmark ansvarig för EU:s nya banklagstiftning

Pressmeddelande 2016-12-15 Gunnar Hökmark ansvarig för EU:s nya banklagstiftning I november presenterade Kommissionen sitt nya förslag för att stärka den europeiska banksektorn och den finansiella stabiliteten. Gunnar Hökmark har i dag blivit vald till ansvarig europaparlamentariker och kommer att leda … Continue reading