Allmänt

Pressmeddelande: inför nya sanktioner mot den ryska regimen

Kategorier: Allmänt

Gunnar Hökmark uppmanar tillsammans med 44 andra Europaparlamentariker Europas ledare och regeringschefer att införa ytterligare sanktioner mot den ryska regimen. Brevet kan läsas i sin helhet här.

– Den kriminalitet, penningtvätt och mörka verksamhet som sker i skydd av Putinregimen måste mötas med en lagstiftning som gör det möjligt att agera mot dem som är skyldiga. Sverige bör liksom andra länder inom EU genomföra en Magnitskijlagstiftning. Europeiska unionen bör genomföra motsvarande lagstiftning, utveckla lagstiftning mot penningtvätt samt krav på transparens och säkerställa att konkurrenslagstiftning tillämpas strikt mot dem som vill missbruka öppenheten på den europeiska marknaden.

Hökmark har tidigare drivit frågan om att införa en Magnitskijlagstiftning i ett brev till EU:s utrikeschef Federica Mogherini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *