Pressmeddelande

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark får stöd för ambitiöst spektrumprogram

Kategorier: Pressmeddelande, Startsida

– Den här veckans överenskommelse om EU:s första policyprogram för radiospektrum gör att Europa kan bli ledande för mobila bredband och internet genom bättre bredbandshastigheter, rörlighet, täckning och kapacitet. Det är avgörande för Europas utveckling som tjänste- och kunskapsekonomi och jag är glad att medlemsstaterna har accepterat min och parlamentets ambition att göra Europa till ledande i mobilt Internet.

Det säger Gunnar Hökmark, vice ordförande för Europaparlamentets största partigrupp EPP och parlamentets rapportör för radiospektrum, i en kommentar till en uppgörelse med rådet om EU:s policyprogram för radiospektrum. Överenskommelsen som nu formellt ska godkännas av ministerrådet och parlamentet blir lagstiftning i början av nästa år.

– Mina förslag om att frigöra minst 1 200 MHz av spektrum för trådlös datatrafik gör att Europa kommer vara nummer 1 när det gäller förutsättningar för mobilt Internet. Det i sin tur gör att vi kan bli ledande när det gäller utvecklingen av nya tjänster och marknader och en ökad produktivitet. Den digitala inre marknaden kommer att driva fram en gemensam europeisk marknad. Det ger Europa en möjlighet att bli en världsledande, kunskapsbaserad ekonomi.

– Överenskommelsen skapar en flexibel och koordinerad europeisk spektrumpolicy där en exponentiell tillväxt av mobil datatrafik kan mötas med framtida tilldelningar och där en ineffektiv användning av radiospektrum tillhör det förflutna. Den kommer att skapa den tillväxt och de jobb vi behöver för att ta oss ur krisen.

– Medlemsstaterna har accepterat parlamentets och kommissionens förslag om att öppna 800 MHz bandet för elektronisk kommunikation redan den 1 januari 2013. Det formar en alleuropeisk marknad med 500 miljoner konsumenter där nya tjänster skapar möjligheter och tillväxt, säger Gunnar Hökmark.

Presskontakt

Per Heister
+46 736 82 80 90 (mobil Sverige)
+32 496 645 530 (mobil Belgien)
+32 228 426 97 (kontor Bryssel)

Gunnar Larsson
+32 497 915 189 (mobil Belgien)

One Response to Pressmeddelande: Gunnar Hökmark får stöd för ambitiöst spektrumprogram

  1. Was für wunderschöne Bilder, die Athmophäre die Du da eingefangen hast, ist traumhaft !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *