Publicerat

Blogg

Fria skolvalet bryter segration

Den svenska journalistkåren har som en generell linje att misstro privata alternativ och valfrihet. Dagens Nyheters kampanj mot den privata äldreomsorgen i form av Koppargården och Carema ledde till att…

Magnitskij

För nio år sedan mördades den ryska advokaten Sergej Magnitskij i ett ryskt fängelse efter att ha torterats och arresterats utan saklig grund då han avslöjat korruption djupt in i…

Rädslan får inte ge Sd mer makt och större stöd

Skräcken för Sverigedemokraterna gör dem mäktigare och större. Samtidigt förminskar den politikens centrum och demokratins förmåga att stå emot de krafter och åsikter som riskerar att underminera vårt samhälles mest…

Den 9 november kräver vår respekt

Kristallnatten den 9 november 1938 har kommit att symbolisera det slutliga steget till det barbari som kom att prägla Nazityskland fram till andra världskrigets slut. Under hela november månad genomfördes…

Timbro i fyrtio år för frihet

I dag firar Timbro fyrtio år. Det är som en i Sverige unik tankesmedja, som öppnat upp ständigt nya portar och fönster i tankens och kunskapens värld, som Timbro mer…

Naiviteten är förtryckarregimernas bästa stöd

Det vilar en lätt anstötlig förundran över avrättningen och styckningen av den saudiarabiske journalisten Khashoggi. Det finns alla skäl till förundran. När ett land mördar en av sina medborgare i…

Trump lämnar fältet fritt för Putin

Istället för att kräva att Ryssland håller sig till INF-avtalets regler och krav hotar nu Trump med att USA ska lämna  avtalet. Det är förenat med stora risker. Det riskerar…

Men jag sätter inte punkt,

När de nya medlemsstaterna tågade in i plenisalen under sina länders flaggor vid Europaparlamentets öppnande i juli 2004 var det en stor händelse. Det var Europas återförenande, Europeiska Unionens stora…

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,