Blogg

Publicerat

En effektiv offentlig upphandling

Förslag till riksdagsbeslut1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av LOU så att det införs ett krav på konkurrensupphandling av all offentlig verksamhet exklusive myndighetsutövning i enlighet…

Öppenhet kring riksbankens verksamhet

Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar om att det i riksbankslagen införs en föreskrift om rätt till utskottsutfrågning i enlighet med vad som anförs i motionen 2. Riksdagen beslutar om…

Avveckla sjätte AP-fonden

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att tillgångarna i sjätte AP-fonden – efter utbyte av börsnoterade aktier mot obligationer – skall ingå i överföringen till staten, varefter de onoterade aktierna placeras…

Den inomkommunala skatteutjämningen

1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att det inomkommunala utjämningssystemet skall upphöra att gälla 1 januari 2003 i enlighet med vad som anförs i motionen. 2. Riksdagen tillkännager för…

Den nya ekonomin slår igenom i nobelprisen

När nobelpristagarna i fysik och i i ekonomi presenterades dagarna efter varandra blev symboliken för de stora skeendena i vår tid tydlig. Nobelprisen i fysik och ekonomi kan på sätt…

Ingen räntehöjning

Torsdagen den 10 oktober presenterade Riksbanken sin inflationsrapport. Inflationen har stigit lite mer än väntat men i grunden är utbudsutvecklingen på den svenska arbetsmarknaden mycket bättre än väntat. Bristen på…

Ärkebiskopen och fattigdomen

Nyhetsbrevet Fri Ekonomi 2000-10-02 Kära mottagare, Vi vill stödja en utveckling som minskar klyftorna mellan fattiga och rika i världen. I dag förbrukar var och en av oss som bor…

Publicerat

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,

Publicerat

En effektiv offentlig upphandling

Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av LOU så att det införs ett krav på konkurrensupphandling av all offentlig verksamhet exklusive myndighetsutövning i…

Öppenhet kring riksbankens verksamhet

Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar om att det i riksbankslagen införs en föreskrift om rätt till utskottsutfrågning i enlighet med vad som anförs i motionen 2. Riksdagen beslutar om…

Avveckla sjätte AP-fonden

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att tillgångarna i sjätte AP-fonden – efter utbyte av börsnoterade aktier mot obligationer – skall ingå i överföringen till staten, varefter de onoterade aktierna placeras…

Den inomkommunala skatteutjämningen

1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att det inomkommunala utjämningssystemet skall upphöra att gälla 1 januari 2003 i enlighet med vad som anförs i motionen. 2. Riksdagen tillkännager för…

Den nya ekonomin slår igenom i nobelprisen

När nobelpristagarna i fysik och i i ekonomi presenterades dagarna efter varandra blev symboliken för de stora skeendena i vår tid tydlig. Nobelprisen i fysik och ekonomi kan på sätt…

Ingen räntehöjning

Torsdagen den 10 oktober presenterade Riksbanken sin inflationsrapport. Inflationen har stigit lite mer än väntat men i grunden är utbudsutvecklingen på den svenska arbetsmarknaden mycket bättre än väntat. Bristen på…

Ärkebiskopen och fattigdomen

Nyhetsbrevet Fri Ekonomi 2000-10-02 Kära mottagare, Vi vill stödja en utveckling som minskar klyftorna mellan fattiga och rika i världen. I dag förbrukar var och en av oss som bor…

Blogg

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,