Blogg

Publicerat

Svar till SDS om kommunalskatter

Moderaterna ger dubbla budskap i skattefrågan, säger Sydsvenska Dagbladet i måndagens ledare. Skälet är att SDS kan peka på att en del kommuner med moderat ledning nu tvingas höja skatten.…

UMTS- skandalen

Sverige riskerar genom politisk inkompetens och senfärdighet att förlora sitt försprång inom IT-utvecklingen inom det område – mobil telefoni och mobilt Internet – där vi som nation ligger främst och…

Replik till Leif Pagrotsky i Svenska Dagbladet

När stora värden står på spel måste man våga ta politisk strid. Frågan om fri handel är en sådan fråga där mycket stora mänskliga värden står på spel. Den fria…

Mart Laar, PM of Estonia, on the enlargement of EU

Address by Mart Laar, Prime Minister of the Republic of Estoniaat the Sixth Baltic Sea Conference onStability and Security through Cooperation in the Baltic Sea RegionBaltic Sea Policy: a Responsibility…

Öppenhet kring riksbankens verksamhet

Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar om att det i riksbankslagen införs en föreskrift om rätt till utskottsutfrågning i enlighet med vad som anförs i motionen 2. Riksdagen beslutar om…

Avveckla sjätte AP-fonden

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att tillgångarna i sjätte AP-fonden – efter utbyte av börsnoterade aktier mot obligationer – skall ingå i överföringen till staten, varefter de onoterade aktierna placeras…

Publicerat

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,

Publicerat

Svar till SDS om kommunalskatter

Moderaterna ger dubbla budskap i skattefrågan, säger Sydsvenska Dagbladet i måndagens ledare. Skälet är att SDS kan peka på att en del kommuner med moderat ledning nu tvingas höja skatten.…

UMTS- skandalen

Sverige riskerar genom politisk inkompetens och senfärdighet att förlora sitt försprång inom IT-utvecklingen inom det område – mobil telefoni och mobilt Internet – där vi som nation ligger främst och…

Replik till Leif Pagrotsky i Svenska Dagbladet

När stora värden står på spel måste man våga ta politisk strid. Frågan om fri handel är en sådan fråga där mycket stora mänskliga värden står på spel. Den fria…

Mart Laar, PM of Estonia, on the enlargement of EU

Address by Mart Laar, Prime Minister of the Republic of Estoniaat the Sixth Baltic Sea Conference onStability and Security through Cooperation in the Baltic Sea RegionBaltic Sea Policy: a Responsibility…

Öppenhet kring riksbankens verksamhet

Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar om att det i riksbankslagen införs en föreskrift om rätt till utskottsutfrågning i enlighet med vad som anförs i motionen 2. Riksdagen beslutar om…

Avveckla sjätte AP-fonden

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att tillgångarna i sjätte AP-fonden – efter utbyte av börsnoterade aktier mot obligationer – skall ingå i överföringen till staten, varefter de onoterade aktierna placeras…

Blogg

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,